Başlangıç / Basından / Bariyer bu sokağın tüm sakini 15 kişiyi sanık yaptı

Bariyer bu sokağın tüm sakini 15 kişiyi sanık yaptı

Kamu yoluna bariyer koyanlara 5 sene hapis istendi.
Sözde site yöneticisi Mehmet Mustafa Koldamca, Cem Altan ve dönemlerinde görev yapan yönetim kurulu üyeleri yüzünden, İstanbul B.Çekmece Alkent 2000 Mahallesi Tuba Sokak ( Dilfeza Sok ) ın tüm sakinleri hakkında hapis cezası talebiyle suç duyurusu yapıldı.
Gazeteci Dursun BORAN ‘ın suç duyurusunu 2015 / 27094 soruşturma numarasıyla işleme koyan nöbetci müracaat savcısı Umut Güneş. Şüphelilerin bilgisine baş vurulması için Polise yazı yazdı.
alkent-dilfeza-netMahalle olan, kamuya terk Dilfeza Sokak girişine, kanunlara aykırı olarak 12 Eylü 2010 da izinsiz bariyer koyan, Alkent 2000 Mahallesi Çamlıca Bulvarında kendilerine site yöneticisi diyen Mehmet Mustafa Koldamca, Cem Altan. 15 sokak sakinin SANIK olmasına neden oldular.
Veli Yandım, Esin Ortaç, Mushvio Salifov, Recep Tanışman, Gülseri Süreka, Tolga Sözen, Dr. Osman Bayındır, Yasin Tufan, Serkan İlhan , Kadir Uludüz, Cengiz Orman, Harun Ünlü, Ali Demirtaş, Murat Narmanlı, Bulut Akacan, hakkında :  TCK 214. Suç işlemeye tahrik. TCK 217 Kanunlara Uymamaya tahrik. TCK 179 Trafik güvenliğini tehlikeye sokma. TCK 154 Hakkı olmayan yere tecavüz. TCK 123 Kişileri huzur ve sükununu bozma. TCK 109 Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma. TCK 184 İmar Kirliliğine neden olmadan yapılan suç duyurusunda şüpheliler, evet biz izin verdik. Bilgimiz dahilinde kamu yoluna bariyer kondu derlerse, hepsi sanık sandelyesine oturup, 5 sene hapis ile yargılanacaklar.
branda-kulube-dilfeza-skDilekçesini özetleyen Boran şöyle dedi: ” Suç duyurusu ile sokağımda ki 15 kişinin ifadesi/ bilgisi alınacak. Bu bariyerleri koyan Koldamca ve Altan kamuaya terk sokağın, parsel için yol (!) olduğunu iddia ediyor. Akıl hocalarının  verdiği taktikle. Öğle dahi olsa; ben dahil 16 sakinin izin vermesi lazım. Benim iznim yok ! O bariyer konamaz. Yapı sınıfına girdiği için derhal kaldırılması yapanların cezalandırılması lazım. 1 kişi izin vermezse bariyer konamaz.
Kamu yoluna zaten konmaz. Her bakımdan bariyer birilerini yakacak. Bariyeri kimin yaptığı, kimlerin izin verdiği savcılık soruşturmasıyla ortaya çıkacak.Bariyer koyanlar, sokak sakinlerinin izni var diyor. Sakinlerin adını kullanıyorar.  Görecez bakalım kim izin vermiş? Mahalle olan yerin tüm sokakları kamuya terktir. Aksini iddia etmek, ahlaksızlık ve kanunla dalga geçmektir. Cahilliktir. Ben 15 kişiye gidip bunu soramam. Bunu soracak savcı , polis. Soruşturma sonunda kim izin vermişse, hemen yeni ceza ve tazminat davaları açacağım. Zira bariyer yüzünden boş yere suç işledim. Sanık olup yargılandım.
Borçlar Kanunu “MADDE 58- Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. “
Borçlar Kanunu MADDE 49-  Sorumluluk – Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.
Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. der.
Uğradığım tüm zararları bu 15 kişi tazmin etmek zorunda. bariyerler konmasaydı bu davalara muhatap olmuyacaktım. “
İşte sokağa konan bariyerler yüzünden sanık olanlar hakkında yapılan suç duyurusu:
Büyükçekmece Savcılığına
Davacı :  Gazeteci. Dursun Boran, Alkent 2000 Mah. Çamlıca Bul. Büyükçekmece- Istanbul.  www.dursunboran.com
Şüpheliler:
1-   Veli Yandım. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Tuğba Sk 1-A B.Çekmece. 2-   Esin Ortaç. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Tuğba Sk 1 B.Çekmece
3-   Mushvio Salifov. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Tuğba Sk B.Çekmece.
4-   Recep Tanışman. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Tuğba Sk 3 B.Çekmece.
5-   Gülseri Süreka. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. B.Çekmece
6-   Tolga Sözen. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Tuğba Sk 1-A B.Çekmece 7-   Dr. Osman Bayındır. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Tuğba Sk 6 B.Çekmece .
8-   Yasin Tufan. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Tuğba Sk 7.Çekmece.
9-   Serkan İlhan Akıncı. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Tuğba Sk 8 B.Çekmece.
10- Kadir Uludüz. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Tuğba Sk  B.Çekmece.
11- Cengiz Orman. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. 1 B.Çekmece.
12- Harun Ünlü. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Zakkum Sk 2 B.Çekmece.
13- Ali Demirtaş. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Kaktüs Sk 1 B.Çekmece.
14- Murat Narmanlı. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Kaktüs Sk 2 B.Çekmece.
15- Bulut Akacan. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Kaktüs Sk 4 B.Çekmece.
Suç :  TCK 214. Suç işlemeye tahrik. TCK 217 Kanunlara Uymamaya tahrik. TCK 179 Trafik güvenliğini tehlikeye sokma. TCK 154 Hakkı olmayan yere tecavüz. TCK 123 Kişileri huzur ve sükununu bozma. TCK 109 Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma. TCK 184 İmar Kirliliğine neden olma.
Açıklama:
1-   İstanbul B.Çekmece ilçesi, Alkent 2000 sitesi 1987 de 7 Tepe ve Çamlıca diye 2 kısımdan oluşan bir yerleşim yeri iken B.Çekmece Belediye Meclisinin 24.10.2000 gün ve 9 sayılı kararıyla aynı adla MA H A L L E yapıldı.  (Ek 1 Mahalle kararı) 3 Haziran 2001 Pazar yapılan seçimle. Mahalle muhtarı seçildi.Bu işlem tamamlandı  Böylece site yönetimi, yönetim planı, işletme projesi tüm yönleriyle hükümsüz kaldı.
Kaymakamlığa yazılan 06.03.2009 tarih ve 897 sayılı Kadastro Müdürlüğü yazısıyla da mahallenin bütün cadde ve sokak yollarının 10.08.1993 de B. Çekmece Belediyesi’nin 747 nolu encümen kararı, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. maddesi uygulamasıyla yolların kamuya terk edildiği yazıyor.
http://www.buyukhaber.com/m/?id=6779 (Bu haberde Kadastro resmi yazısı var)
Kaymakam İsmail Gündüz. 18.12.2008 de dilekçem üzerine,     MAHALLENİN Çamlıca ve 7 Tepe Bulvarı giriş yollarındaki bariyerleri. Anayasanın 10. 17. 23. 35. Maddelerine aykırı olduğu için. CHP li Beleidye Başkanı Hasan Akgün’ün direnmesine rağmen kaldırdıttı.
BİR TEK KİŞİYEYAPILAN HAKSIZLIK, BÜTÜN TOPLUMA  YÖNELMİŞ TEHDİTTİR !
Ancak, 1 sene sonra ( 2010) da Mehmet Mustafa Koldamca, M.Cem Altan, ve onların yönetimindeki bazı kişiler, bu defa ben ve şüphelilerin oturduğu Dilfeza ( Tuba Sk ) dahil 30 civarında cadde ve sokak girişlerine tekrar bariyerler, bekci kulübelerini, özel güvenlik koydular. Mahalleyi böylece site gibi gösterip. Senede 7-8 milyon TL ( Trilyon TL ) CEBREN. 295 Çamlıca Bulvarı sakininden aidat diye Para toplamaya devam ettiler. Bir yer hem site, hem mahalle olmaz. Şüphelilerde bu suça seyirci kaldılar. Neden bu bariyerleri koydunuz, kimden izin aldınız demediler. Suça, imar kirliliğine seyirci kaldılar. Bariyerler Anayasa’nın 10, 23, 35 maddelerincede suç. Şüphelilerin bazıları ihtiyaç ve gerek yokken, 05.06.2012 de bir yönetim planı yaptılar. Tapuya şerh ettiler.  Bu yönetim planının iptali için B.Çekmece 1. Sulh Hukuk Mahkmesinde 2012/452 E. Yönetim planı, yönetim, işletme projesinin iptali davalı açtığım dava devam ediyor.
BARİYERLER  YÜZÜNDEN MAHKUM  OLDUM !
Şüphelilerin, ( bazı villaların eski sahiplerinin. Kim oldukları soruşturma sırasında ortaya çıkacak) konmasına göz yumduğu, bariyerler sebebiyle,  evimin olduğu Dilfeza Sokak girişinde, devlet yolu üstünde ki bariyere 15.06.2011 saat 19.15 de zamanında açılmadığından çarptım arabam zarar gördü. 155 den Polis çağırdım. Koldamca, sözde sitenin güvenlik görevlilerini aleyhimde ifade verdirip hakkımda hakaret, tehditten B.Çekmece 3. Sulh Cezada 2011/ 2385 E. ( yeni Mahkeme 12 Asliye Ceza 2014/29 E. ) Mala zarar vermekten sanık olup 5 sene yargılandım.
Tehdit ve hakaretten adli para cezaları aldım. ( Ek 2. 12. A.Cez Gerekçeli Kararı ) Mahkeme masrafları ve adli para cezaları dahil 14 bin TL civarında zarara uğradım. 5 sene denetim süresine tabi tutulma kararı ile Hükmün Açıklanması Geri Bırakıldı. 5 sene bana ve aileme yapılacak her türlü, tehdit, saldırı karşısında susma gibi ağır bir sosyal cezaya muhatap oldum. Para cezaları ödedim. H.A.G.B na B.Köy Ağır Cezaya itiraz ettim. Daha öncede zamanında açılmayan bariyerler yüzünden jeepim le çarpmak zorunda kaldığım bariyerler nedeniyle hakkımda mala zarar vermekten 2 dava açıldı Beraat ettim.

Bunlara neden şüphelilerin büyük kısmıdır. 7-8  bin TL masraf edip B.Çekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 2012/ 876 E.  Müdahalenin Meni davası açtım. Mahalli mahkemenin reddettiği davam. Temyizde lehime bozuldu. 4 senedir bu bariyerler yüzünden bu dava için duruşmalara gidiyorum. Bilirkişiler için harçlar yatırıyorum. Almanya, Amerika dan gelip duruşmalara katılıyorum. Bu bir Zulümdir ! Zulme rıza, zulümdür. Şüpheliler bariyerleri kaldırtsaydı. Bende Adalette bu dava ile meşgul olmayacaktık. Dava sırasında bilirkişler bariyerlerin devlet yolu üzerine konduğunu tespit edip rapor yazdı.

MAHALLE HAKKINDA BİLGİ:
Bağımsız parsel üzerine kurulu 2 katlı villaların elektrik, su, doğalgaz saatleri bağımsız, bahcıvanları ayrı. Çöpleri Belediyenin toplamasına, asayişi Polisin sağlamasına, kamuya terk sokakları Bedaş ın ücretsiz aydınlatmasına ( aydınlatmak zorunda olmasına rağmen ) ben ve diğer 295 kişiden site yönetimi olarak her ay Koruma Gideri( Güvenlik parası) adı altında 1900 TL senede 24 bin TL aidat adı altında zorla para topluyorlar. Buna sebep bu Bariyerlerdir.. Senede toplanan para 5-6 milyon TL civarında. Kaymakamın kaldırtmadığı bariyerler bu işe zemin hazırlayan unsurlardan. Oysa insanlar devlet yolundan çıkıp, villasına giriyor.
 KURTARILMIŞ  MAHALLE, BÖLGE YARATILDI !
BARİYERLER VARKEN BİR SENEDE 30 VİLLA. SON 5 SENEDE 100 CİVARINDA HIRSIZLIK OLDU.
    Polis kayıtlarında bariyerler olduğu halde, hırsızların rahat şekilde bağımsız parseller üzerinde ki villalara girip. Gasp, hırsızlık yaptığı, kasaları, soydukları evlere ait arabalara yükleyip kaçtıkları Hürriyet Gazetesinde 1. Sayfasında haber oldu.
    (Zaman Gazetesi yazarı. Günseli Özen Ocakoğlu’nun evi soyuldu) Görüldüğü gibi Devlet yollarına kanunsuzca konan bariyerler, CEBREN aidat toplamaktan başka hiçbir işe yaramıyor ! Benim evim 27.01.2014 ve 03. 12.2014 tarihlerinde 2 defa gece 22.00- 01.00 arası soyuldu. Toplam her 2 olayda 25 bin dolar nakit param, eşimin ziynet eşyaları, 30 senelik Taşıma Ruhsatlı Silahım, Laptoplarım, Kol saatlerim, vs. çalındı.
    BARİYERLER VAR DİYE POLİS DEVRİYE GEZEMİYOR !
    Çamlıca Bulvarı’nda sokaklara konan bariyerler yüzünden. Resmi- Sivil Polis ekipleri rahat rink yapamıyor. Asayişi sağlayamıyor. Bariyerler için tartışmaya girmek istemeyen Polisler sokalarda rahat uygulama yapamıyorlar. PTT, İski, İğdaş, Bedaş kurumlarının elemanları rahat tebligat yapamıyor. Saatleri okuyup faturalandırma yapamıyorlar.
    HIRSIZLAR SEYYAR. GÜVENLİKLER SABİT !
    Mahalleye Valiliğin verdiği özel güvenlik iznide Anayasa’nın 10, 17,23, 35. Maddelerine aykırıdır. İptali için bakanlığa yazılmıştır. Bir yer hem site, hem mahalle olmaz. 24.10.2000 de meclis kararıyla mahalle olan Alkent 2000 Mahallesi’nde yeniden, Kat Mülkiyetine geçmeye, yönetim planına, yönetime ihtiyaç yoktur. Bunlar ekonomikde değildir. Valililk özel güvenlik izni vermiş. Sokaklara bariyer koyup ÇÖKÜN ! Yolları kesin, kimlik sorun dememiş !!
    Hırsızlar seyyar hareket ederken. Sokak başlarında ki özel güvenlikler sabit kalıp. Etrafda olup bitenleri göremiyorlar. Polisinde devriyesine engel oluyorlar. Savcılık 2014/17667 SORUŞTURMA nolu dosyada Şüpheli olarak ifade veren Mehmet Mustafa Koldamca, M. Emin Dana,İbrahim Nalbant, Arzu Ünlü, Sıddıka Şenel, Şükrü Gürsoy 7 sanık bariyer konan yolların Devlet yolu olduğunu, asayişin polisce sağlandığını, tüm hizmetlerin kamuca verildiğini itiraf etmişler.
    B. ÇEKMECE BELEDİYESİ : YOLLAR KİRAYA VERİLEMEZ SATILMAZ
   Bariyerleri koyan suçlular, 5 senedir Belediyeden yolları satın alacağız. Kiralayacağız yalanı ile adeta dolandırıcılık yapıp. Yalan söylemekteler. 27.08.2010 tarih 289442 sayılı Belediye Başkan Yr. Nuraydın Sak imzalı. Tarafıma gönderilen yazıda ” Alkent 2000 Mahallesinde ki yolların kiraya verilmesi ve satışı mümkün değildir ” diyor !
    Zaten yol satın alınması, kiralanması Anayasanın ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin MÜLKİYET HAKKINDA AYKIRI. Kamu yararı yoktur. Bu trafik çilesinde ekonomik, sosyal yararıda yoktur.
    AYDA 2 BİN. SENEDE 24 BİN TL AİDAT ÖDEYİP. BARİYERLER KALSIN DİYENLER ÖNCE EVLERİNE GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRSINLAR. ALARM KULLANSINLAR. POLİSİN SAAT BAŞI RİNK YAPMASINI İSTESİNLER.
    Yada 2 bin TL aidat ile villalarına özel güvenlik elemanı alsınlar. Herkes cebinden parasını ödeyip, evinde özel güvenlik çalıştırabilir. Ama Mahallede Kolluk kuvveti olur. Özel güvenlik ve bariyer olmaz. Bir eve uzaktan seyredilen 5 güvenlik kamerası taktırmak bir aylık aidat kadar.
    ALKENT 2000 MAHALLESİ’NİN İLÇEDEKİ 23 MAHALLEDEN FARKI VE AYRICALIĞI YOKTUR.
    Diğer mahallelerde oturanların emniyetini devlet nasıl sağlıyorsa, buradada öğle sağlar.
   Mahalleye 2009 dan beri mobese sistemi ve karakol kurulması taleplerim var. Bu nun için 10.12.2009 da Jandarma Genel Komutanı Org. Atilla Işık’a, 3 ayrı İçişleri Bakanına Mahalleye Karakol ve Mobese sistemi kurulması içi resmi yazışmam var. Valilik ve belediyeden özel güvenlik ve bariyer isteyenler. Neden karakol, gece bekcisi, motorlu yunus ekipleri, Mobese sistemi yapılmasını istemiyorlar ? Polise 5-10 oto hibe edip, Polisin 24 saat rink yapmasını yazılı istemiyorlar?
MANEVİ FAYDASI :

Bariyerlerin kaldırılması manevi olarakda, gerekli. Zİra.

– EBU BERZE. RESULLAHA SORAR : BANA FAYDALANACAĞIM BİR ŞEY ÖĞRETİNİZ..
– HZ. MUHAMMED:
* MÜSLÜMANLARIN YOLUNDAN ONLARA EZİYET VEREN ŞEYİ KALDIR.
    Vergi alan devlet, Anayasanın teminatı altındaki vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, gerekli tedbirleri almak zorunda.
Deliller  :  12. Asliye Ceza Mah. Gerekçeli Kararı. Sokağın eski yeni hali resmi. Mahalle belgesi.
Netice – Talep : Kamu yolunun bariyer ile kapatılmasına. Ben ve yakınlarımın, misafirlerimin özgürce yolu kullanmasına engel olan. Sanık olarak hakaret ve tehditten yargılanıp mahkum olmama neden olan kişilerin tespiti, tazminat davası açabilmem için faillerin bulunması için tüm şüphelilerin ifadelerinin alınmasını.
Olayın süratle aydınlanması, şüphelilerin tespiti, ifadelerinin alınması için Dilekçemin  elden İlçe Asayiş Bürosuna  sevkini, suçlu olanların cezalandırılmasını telep ediyorum.  12.08.2015
alkent-mahalle-yazisi-ilce-idare-kar

Kontrol Ediliyor

10068cf3df52a6b0ff81fe4971549f66

AKP Milletvekili adayından Topbaş’a suç duyurusu

Kaçak bariyerleri 5 senedir yıkmayan, suça seyirci kalan İstanbul’un AK Parti’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar. ...

Bir Cevap Yazın