Başlangıç / Basından / Gazeteciden Avukata İcra Takibi !

Gazeteciden Avukata İcra Takibi !

Gazeteci. Dursun Boran. Avukat Ali Polat’a aldığı vekalet parası için icra takibi başlatacak. Hep avukatlar, çoğu zaman hukuka, ahlaka icra takibi yaparlar. Bu defa tersi oldu.

Gazeteciden Avukata İcra Takibi !

GAZETECİ AVUKATA, MİSİLLEME YAPACAK.

Gazeteci Dursun Boran’ın 05 March 2015 de Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde 2015-245 E. İle açtığı davada.

İstanbul Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi ‘nde sözde çamlıca sitesinin 08.02.2015 Pazar 11.00 de yaptığı, 295 kişinin çağrıldığı, ama 20 kişinin katıldığı, olaylı. Genel Kurul ve alınan kararlar ile işletme projesinin iptali iptalini istedi.

Hakim Ahmet Ateş ( 39632) tarafından hukuka, Mülkiyet Hakkına, Anayasaya aykırı şekilde davayı Reddtti. Boran davayı temyiz etti. Dosya Yargıtaya gitti. Mahkeme, 24.03.2016 tarihli kararında, 900 TL vekalet ücretinin davalı sözde çamlı sitesini temsil eden Av. Ali Polat’a ödenmesine karar verdi.

Avukat Ali, adeta fırsatcılık yaptı. Boran’a hesap numarası verip bankaya 900 TL yatırmasını istemedi. 300 TL daha fazla alabilmek için, avukat ücretini İstanbul Çağlayan 19.İcra Müdürlüğünün 2016-15632 E. Dosyası ile icra takibi yapıp. 1.222.00 TL aldı.

BAZI AVUKATLARIN FIRSATCI ANLAYIŞI ADLİYELERDE, İCRA MÜDÜRLÜKLERİNDE İŞ YÜKÜNÜ ARTIRIYOR.

Benzer binlerce örnek var. Ama vekalet parasını, elden, yada bankaya yatırılmasını isteyen avukatlarda var.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin bozduğu dava sonrası, Dursun Boran, Facebook sayfasından avukattan 3 gün içinde parayı iade etmesi istedi. ( Zira, Boran’ın Facebook sayfasını hemen hergün takip eden, avukat, sözde site yönetimi, Boran ın paylaştığı belge, resimlerden çıktı alıp, suç duyurusu yapıyor. Mahkemelerde belge diye sunuyor.)

Avukat Polat, 3 gün içinde parayı Dursun Boran’ın banka hesabına yatırmaz. Yada elden vermezse. Boran ödediği 1.222.00 TL vekalet parasını geri almak için Avukatın Mecidiyeköy Büyükdere caddesi Gün Ap. No 26 Kat 1 Şişli . İstanbul adresine icra takibi yapacak.

YARGITAY 20 HUKUK GAZETECİ BORAN’I HAKLI BULDU.

Dursun Boran, kararı temyiz etti. Ankara’daki Yargıtay 20 Hukuk Dairesi, Başkan Rıza Sarıtaş, Üyeler, Murtaza Dolu, Ulvi Yüksel, Mehmet Erdoğan, Mehmet Boran ( Üyelerinin çoğu FETO cu olduğu için kapanan 18. Hukuk Dairesi eski üyesi ) dan oluşan heyet 27.03.2017 de Oy Birliği ile mahalli mahkemenin kararını bozdu. Temyiz harcının Dursun Boran’a iadesine karar verdi.

YARGITAY : TOPLU YAPIYA GEÇİLMEMİŞ.

Yargıtay 20. Hukuk 2017/ 2860 E. 2017/ 2450 K. hüküm, 08 May 2017 de Boran’a tebliğ edildi. Kararda, sözde sitenin 5722 Sayılı Kanunun 22. Maddesi ile KMK 66 ve devamı maddelerinde düzenlenen, Toplu Yapılara Dair Özel Hükümler uyarınca, sözde sitede HENÜZ TOPLU YAPI YÖNETİMİNE GEÇİLMEDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR.

Bu nedenle uyuşmazlıkta, kat mülkiyeti hükümlerinin değil, genel hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Hukuki uyuşmazlıklarda asliye mahkemelerinin görevi asıl, sulh mahkemelerinin görevi istisnadır. Özel bir kanun hükmü ile açıkca sulh mahkemelerinde bakılacağı bildirilmeyen bütün dava ve işler asliye mahkemesinde görülür. Bu durumda mahkemece; davaya konu taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde bakılmak üzere, dava dilekçesinin görev yönünden reddi yerine davanın esası hakkında karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan nedenlerle ; davacı Dursun BORAN’ın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının iadesine 27.03.2017 günü oy birliği ile karar verildi.

AVUKAT ANDI NE DİYOR ?

“Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine andiçerim.”

Avukatın icra takibi ile, vekalet parasını alması, ne kadar ahlaki, meslek andına uyuyor. Siz karar verin.

MAHALLE HAKKINDA BİLGİ :

Alkent 2000 sitesi 1987 de 7 Tepe ve Çamlıca diye 2 kısımdan oluşan bir yerleşim yeri iken B.Çekmece Belediye Meclisinin 24.10.2000 gün ve 9 sayılı kararıyla MA H A L L E yapıldı.

3 Haziran 2001 Pazar yapılan seçimle bu işlem tamamlandı. Mahalle muhtarı seçildi. Böylece site yönetimi, yönetim planı, işletme projesi tüm yönleriyle hükümsüz kaldı.

Yeni yönetime, yönetim planına ihtiyaç yoktur.

Sözde Çamlıca ve 7 Tepe siteleride, MAHALLE olmadan önce var olan oluşumlardı. MAHALLE olduktan sonra, kurulan siteler değiller.

Kimse aidat ödemesin. Zararına çalışan 20-25 kişinin faydalandığı, yüzlerce insanın masrafına ortak olmaya zorlandığı sosyal tesisler satıldın.

NEYE AİDAT ÖDEYECEĞİM.  Gazeteci Dursun Boran şöyle dedi :

Bağımsız parsel üzerine kurulu 2 katlı villaların elektrik, su, doğalgaz saatleri bağımsız, bahcıvanları ayrı. Çöpleri Belediyenin topluyor. Asayişi Polisin sağlamasına, kamuya terk sokakları Bedaş ın ücretsiz aydınlatmasına ( aydınlatmak zorunda olmasına rağmen )  295 kişiden sözde site yönetimi her ay villa başı. 2000- 3200 arası TL senede 24 – 40 bin TL Yılda toplam 6 milyon TL sözde aidat adı altında zorla para topluyorlar.

Alkent 2000 sitesi 1987 de 7 Tepe ve Çamlıca diye 2 kısımdan oluşan bir yerleşim yeri iken B.Çekmece Belediye Meclisinin 24.10.2000 gün ve 9 sayılı kararıyla MA H A L L E yapıldı.

3 Haziran 2001 Pazar yapılan seçimle bu işlem tamamlandı. Mahalle muhtarı seçildi. Böylece site yönetimi, yönetim planı, işletme projesi tüm yönleriyle hükümsüz kaldı. Yeni yönetime, yönetim planına ihtiyaç yoktur.

Sözde Çamlıca ve 7 Tepe siteleride, MAHALLE olmadan önce var olan oluşumlardı. MAHALLE olduktan sonra, kurulan siteler değiller.

Kimse aidat ödemesin. Zararına çalışan 20-25 kişinin faydalandığı, yüzlerce insanın masrafına ortak olmaya zorlandığı sosyal tesisler satılsın.

 İlgili Haber :

http://dursunboran.com/yazilarim/yargitay-20-hukuk-siteyi-para-cezasina-carptirdi/

http://www.turkhabergazetesi.com/gundem/yargitay-20-hukuk-siteyi-para-cezasina-carptirdi/6463
http://www.buyukhaber.com/gundem/gazeteciden-yargitayin-8-uyesine-suc-duyurusu-h18427.html

 

http://www.turkhabergazetesi.com/site-yolu-degil-kamu-yolu-oldu/site-yolu-degil-kamu-yolu-oldu/5776

 

http://www.gazetevatan.com/yargitay-aidat-karari-aihm-yolunda–493604-gundem/

 

http://www.haberpopuler.com/ozel/yargitay-18-hukuk-kacak-yapilara-harcamayi-ortak-gider-saydi-h2129.html

https://www.haber3.com/guncel/yargitay-18-hukuk-kacak-yapilara-harcamayi-ortak-gider-saydi-haberi-3441500

Kaynak : http://www.turkhabergazetesi.com/gundem/gazeteciden-avukata-icra-takibi/6576

Kontrol Ediliyor

02c623774879226cfc2f0eb01fcc7ade

Gazeteciden İstanbul Valisine SUÇ DUYURUSU

Vali Vasip Şahin yazılı sözlü taleplere rağmen, Anayasa’nın 10, 23, 35 maddelerine aykırı verilen Özel ...