Başlangıç / Basından / Kaçak bekci kulubesi ortak gider mi sayılacak ?

Kaçak bekci kulubesi ortak gider mi sayılacak ?

Hakim Sibel Demir ‘in aidat davasında vereceği karar, binlerce aidat mağduru aile tarafından merakla bekleniyor. İstanbul Büyükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinde ilginç bir aidat davası 3 senedir devam ediyor.

İstanbul Büyükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinde 2014/ 106 E. Davacısı Sözde çamlıca sitesi. Davalısı Dursun Boran olan. İtirazın İptali davasında yapılan 10. Celseye. Sözde site Avukatı Adem Uysal. İle Gazeteci Dursun Boran katıldı.

Boran her zaman ki gibi, avukatsız savunma yaptı. Hakim Sibel Demir’e. Neden aidat olmayacağını. KMK ( Kat Mülkiyeti Kanunu ) Md 43 ‘e aykırı. Kaçak, Kanunsuz İşleri ve harcamaları 13X 18 Resimler ile tek tek anlattı. Davanın Reddini Talep etti. Bilirkişi raporları usulsüz, yetersiz dedi. Gereksiz dedi.

Anayasa Md. 17, Türk Medeni Kanunu Md. 2, KMK ya aykırı talepde bulunulan harcamalar ortak gider olmaz diyen Boran. Kendisinden kanunsuzca talep edilen harcamalar arasında, Mahallenin Çamlıca Bulvarı girişinde.  Kamu yoluna ve kaldırımına kaçak yapılan 200 bin TL harcanan bekci kulubeleri, Aidat paralarıyla yapılan Ramazan erzakı dağıtımı, Ergenekon sanığı gazeteci Vedat Yenerer ’e verilen Plaket parası. Sözde site müdürü M. Ata Atamer’in 2 bin 250 TL adli para cezası, Kamu yolları girişine kanunsuz konan bariyerler, bekci kulubelerine yapılan binlerce liralık harcamalar, vs. olduğunu belgeler ile anlattı.

http://www.ahaber.com.tr/yasam/2014/07/20/aidat-paralariyla-erzak-dagitmislar

www.ahaber.com.tr
İstanbul Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi’nde hukuki durumu tartışmalı/ davalık çamlıca sitesi yönetimi zorla topladığı aidat paralarını, kendi paraları gibi harcamış.

 

http://www.star.com.tr/guncel/site-mudurunun-adli-para-cezasi-aidatlardan-odendi–haber-888638/

www.star.com.tr
Sitelerde skandal, israf, keyfi yönetim ve harcama bitmiyor.

 

http://dursunboran.com/yazilarim/ergenekon-mahkumuna-plakete-suc-duyurusu/

dursunboran.com
Vedat Yenerer’e plakete 2 sene hapis istendi. Silahlı Ergenekon Terör Örgütüne üye olmaktan 7 sene 6…

 

Hukukcular Dursun Boran’ın daha önce İcra Hukuk Mahkemesinde 4 ayrı dava kazandığını. Dava konusu yerde 2012 de toplu yapıya geçme ilemiin iptali için Boran’ın 1. Sulh Hukuk da açtığı davanın Yargıtay da devam ettiğini söylerken. Alkent de aidat olmayacağını. Boran aleyhine açılan başta 3. Sulh Hukuk olmak üzere diğer mahkemelerdeki davaların Reddedilmesi gerektiğini söylüyorlar.

KMK 43 NE DİYOR ?

ÇOK MASRAFLI VE LÜKS OLANLAR:

Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmıyorsa, bunlardan faydalanmak istemiyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir.

Bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.

Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmıyan kat maliki veya onun külli veya cüzi halefleri yenilik ve ilavelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilaveden faydalanma hakkını kazanırlar.

HUKUKCULAR NE DİYOR ?

E. Hakim Recep Onaran : Siteyken mahalle olan yerde ortak gider olmaz. Yöneticiye, yönetim planına gerek yok. Dursun bey haklı. İcra Mahkemesinde görülmüş kazanılmış davalar, yeniden Asliye Hukuk ve Sulh Hukuklarda açılarak. Yıldırma, korkutma, baskı altına alma gayesi güdülüyor.  Bağımsız parsel üzerine kurulu 2 katlı villaların elektrik, su, doğalgaz saatleri bağımsız, bahcıvanları ayrı. Çöpleri Belediyenin toplamasına, asayişi Polisin sağlamasına, kamuya terk sokakları Bedaş ın ücretsiz aydınlatmasına rağmen aidat istenmesi. Ahlaki değil. Aidat zulmünden senede 30 bin TL den kurtulsunlar diye insanlar mahalle olmuşlar.

Av. Şeref Tekelioğlu : Dava konusu yerde oturan müvekkillerim olduğundan, davaları basından takip ediyorum. Dursun bey haklı. Kanunsuz işlere harcama yapılıp. Ortak gider diye dayatılıyor. Ne yönetime, ne yöneticiye, yönetim planına ihtiyaç yok.

NEDEN AİDAT OLMAZ ?

Aidat ödemeyen Boran’a 4 ayrı icra takibi yapan site avukatlarının talepleri ve iddialarını belgelerle çürüten Dursun Boran 2006/ 1134 E. ve 2007/ 224 E. esas nolu senelerdir devam eden iki ayrı davayı kazandı. Bu kararlar emsal olduğu için diğer iki konusu aynı olan davada Boran’ın lehine sonuçlandı.

İŞTE GEREKÇELİ KARAR !

Takip konusu alacağın ait olduğu dönem ve takibe konu davacı site yönetiminin işletme projelerinin, tarihleri dikkate alındığında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 5711 sayılı kanun ile yapılan değişiklikten sonraki hükümlerinin uygulanma yeri yoktur..

Bu durumda 634 sayılı kanunda öngörülen Kat Mülkiyeti hükümlerinin birden fazla parsel üzerinde davacı site yönetiminin kurulmuş olması nedeniyle, somut olayda uygulanma yeri yoktur.

Davacı site yönetimi birden fazla parsel üzerinde kurulduğundan (TEK PARSEL ÜZERİNE KURULMADIĞINDAN) kat mülkiyeti kanunu hükümleri uygulanamayacağından uyuşmazlığın genel hükümlere göre çözülmesi gerekir.

Davacı site yönetimi hakkında takip konusu alacak nedeniyle Kat Mülkiyeti Hükümleri uygulanamayacağından dolayısıyla davacının işletme giderleri ile ilgili kararları ve kesinleşmiş işletme projeleri İİK’ nun 68/1 Maddesi anlamında itirazın kaldırılmasına ELVERİŞLİ BELGELERDEN DEĞİLDİR.

Bu nedenle davacı tarafın dayandığı işletme projesi ve site yönetiminin ortak gider alacakları ile ilgili almış olduğu kararlar itirazın kaldırılmasına elverişli belgelerden olmadığından DAVANIN REDDİ GEREKMİŞ aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Davanın REDDİNE.

Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerine bırakılmasına ( Alkent yönetimi üzerine ) karar verildi.

 

Haberin Linki :

http://www.haber3.com/neden-aidat-olmaz-karari-593388h.htm

www.haber3.com
Dursun Boran’ın kazandığı 4 aidat davasının gerekçesi emsal oldu.

 

MAHALLE HAKKINDA BİLGİ.

 

Bağımsız parsel üzerine kurulu 2 katlı villaların elektrik, su, doğalgaz saatleri bağımsız, bahcıvanları ayrı. Çöpleri Belediyenin toplamasına, asayişi Polisin sağlamasına, kamuya terk sokakları Bedaş ın ücretsiz aydınlatmasına ( aydınlatmak zorunda olmasına rağmen )  295 kişiden site yönetimi olarak her ay Güvenlik parası adı altında 2000 TL senede 24 bin TL aidat adı altında zorla para topluyorlar. Senede toplanan para 6 milyon TL civarında.

 

Alkent 2000 sitesi 1987 de 7 Tepe ve Çamlıca diye 2 kısımdan oluşan bir yerleşim yeri iken B.Çekmece Belediye Meclisinin 24.10.2000 gün ve 9 sayılı kararıyla MA H A L L E yapıldı.  3 Haziran 2001 Pazar yapılan seçimle bu işlem tamamlandı. Mahalle muhtarı seçildi. Böylece site yönetimi, yönetim planı, işletme projesi tüm yönleriyle hükümsüz kaldı. Yeni yönetime, yönetim planına ihtiyaç yoktur.

 

BÜYÜKŞEHİR TÜM YOLLAR KAMUYA TERK. DEVLET MALI DİYOR. 

Bir mahkemenin talebi ile görüş ve belge sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş verdiği o cevapda bakın ne diyor :

” Alkent 2000 Mahallesi meri 13.06.2003 tastikli, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Büyükşehir Göl Havzası Nazım ve Uygulama İmar Planı dahilinde kalmakta, MAHALLENİN içinden geçen söz konusu planlarda, tanımlanan 15 m., 10 m., ve 7 m. Genişliğinde İmar Yolları vardır.

Büyükçekmece İlçesi geneli ve Alkent 2000 Mahallesi sınırları içerisinde aralarında
” Dilfeza Sokağı” nın da bulunduğu tüm yol isimlendirmelerinde; B.Çekmece Belediyesi ile ortak hareket edilmiş, yolların isim ve aksları Büyükçekmece Belediye Başkanlığıyla birlikte belirlenmiş olup. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2011 tarih ve 1132 sayılı Kararıyla uygun görülmüş ve 01.06.2011 de Valilik Makamınca onaylanmıştır.

Aralarında Dilfeza Sokağında bulunduğu Alkent 2000 Mahallesi sınırları içerisindeki tüm yolların isim listesi, bu alana ait imar planı ve haritalar yazımız ekindedir. ”
Bilgilerinize sunulur.  09.11.2015

Gökhan Yılmaz
Belediye Başkanı a.
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

 

Resim de 200 bin TL harcanan  kaçak  bekci kulubesini mahkeme ortak gider sayacak mı saymayacak mı ? Merakla bekleniyor.

Kontrol Ediliyor

10068cf3df52a6b0ff81fe4971549f66

AKP Milletvekili adayından Topbaş’a suç duyurusu

Kaçak bariyerleri 5 senedir yıkmayan, suça seyirci kalan İstanbul’un AK Parti’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar. ...