Başlangıç / Yazılarım / 11 sözde site yöneticisine iftiradan 4 sene hapis istendi.

11 sözde site yöneticisine iftiradan 4 sene hapis istendi.

11 sözde site yöneticisine iftiradan 4 sene hapis istendi.

İstanbul B.Çekmece ilçesinde mahalleyi site gibi gösterip, zorla trilyonlarca lira aidat toplayan. Bu aidatları Ödemeyip hukuk savaşı veren Dursun Boran hakkında asılsız, yalan bildiriler dağıtan, iftiralar atan sözde çamlıca sitesi 11 yöneticisi hakkında savcılığa suç duyurusu yapıldı.

Dursun Boran’ın yaptığı suç duyurusunu 2015/10096 Soruşturma numarası ile işleme koyan. Soruşturma savcısı Ömer Faruk Aksünger. Soruşturma başlattı, 11 şüphelinin ifadesinin alınması için B.Çekmece Polis Karakoluna talimat yazdı. 

7 TCK AYRI MADDESİNDEN HAPİSLERİ İSTENDİ..

Aşağıda suç duyurusu dilekçesi göründüğü gibi, şüphelilerin 7 ayrı TCK maddesinden senelerce hapsi talep edildi. TCK 267 İftira maddesine göre, aralarında emekli albay olduğu söylenen Ahmet Sıtkı Yılmaz da var. Emekli albayında bildirilerin araba ile dağıtılmasına göz yumduğu belirtildi.

TCK 267 NE DİYOR ?

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 267

İftira

(1) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması halinde, ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olan mağdurun bu fiil nedeniyle gözaltına alınması veya tutuklanması halinde; iftira eden, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur.

BÜYÜKÇEKMECE  BAŞSAVCILIĞINA

Davacı:   Gazeteci. Dursun Boran, Alkent 2000 Mah.  Büyükçekmece- Istanbul. www.dursunboran.com

Şüpheliler:  

1-   Burak Dalgıç. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Sümbül Sk 4 B.Çekmece.İstanbul .    

2-   Metin Korkmaz. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Yönetim Binası.     “

3-   Figen İnci,       “      “  Çamlıca Bul. Gürgen Sk 2 B.Çekmece İstanbul . 

4-   Orkun Altınbaş,  Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Nilüfe 1 Sk 2 B.Çekmece- İstanbul.

5 – Numan Altun. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Nilüfer Sk.1 B.Çekmece- İstanbul. 

6- Şükrü Gürsoy. Mali Müşavir. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Çamlıca Sitesi binası.B.Çekmece –İstanbul

7- Mehmet Okur. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Çamlıca Sitesi binası.B.Çekmece –İstanbul . 

8- İbrahim Nalbant. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Çamlıca Sitesi binası.B.Çekmece –İstanbul . 

9- Gökhan Şahin. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Çamlıca Sitesi binası.B.Çekmece –İstanbul .

10- Ahmet Sıtkı Yılmaz. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Site Müdürü. B.Çekmece – İstanbul. Tel: 

 11- Ayten Bakioğlu. Alkent 2000 Mh. Çamlıca Bul. Site Müdürlüğü Binası B.Çekmece – İstanbul 

 Suç :  TCK 157 Dolandırıcılık. TCK 204 Resmi Belgede sahtecilik, TCK 205 Resmi Belgeyi gizlemek. TCK 109 Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, TCK 267 İftira, TCK 123. Kişilerin huzur ve sükunu bozma. TCK 214 Suç İşlemeye Tahrik.

 

Açıklama:  

1-    Şüpheliler Alkent 2000 Mahallesi’nde kendilerini çamlıca sitesi yönetim, denetim kurulu üyeleri diye tanıtıp, kamuya terk Çamlıca Bulvarı ve sokaklarına bariyerler koyup, MAHALLEYE Site, özel mülk havası verip. Ayda 2 bin TL. Senede 24 bin TL ev başı aidat diye para topluyorlar.  Bana ve yüzlerce kişiye sitede oturduğumuz iddiası ve gerçeğe aykırı beyan ile icra takibi yapıyorlar. Takibe itiraz edince. İtirazın iptali davası açıp. Baskı altına almaya, sindirmeye, cebir uygulamaya çalışıyorlar.

 

2- Mernis adresim, Alkent 2000 Mahallesi. Dilfeza Sk 9 B.Çekmece –İstanbul. Olarak görülüyorken.   Şüpheliler, Avukat Poyraz Yağan ve diğer avukatlar vasıtasıyla bana yaptırdıkları icra takibince. “ Dursun Boran. Alkent 2000 Sitesi Dilfeza Sk 9 B.Çekmece- İstanbul “ şeklinde resmi belge ve bilgiyi gizleyerek, para sızdırmak için yanlış, mahkemeyi ve savcıları yanıltıcı adres yazıyorlar.

Bilirkişilerin yanlı- yanlış karar vermesine neden oluyorlar. Bunu alışkanlık  haline getiren sanıklar Burak ve Orkun un B.Çekmece 7. Noterinden verdiği 14.01.2015 Trh. 01618 nolu yetki belgesinde. Şüpheliler Mahallede oturduğunu beyan etmişler. Aynı yerde, aynı şartlara haiz olmamıza rağmen onlar Mahallede oturuyorda. Ben nasıl sitede oturuyorum ?? Şüphelilerin bu hareketleriyle dolandırıcılık suçuda işlemişlerdir.

 3- Şüpheliler geçen hafta oturduğum Mahallede Çamlıca Bulvarında bağımsız parsel üzerine kurulu evlerde oturan 295 eve ekte ki 2 sayfalık bildiriyi dağıtarak. Beni ve ailemi suç işlemeye tahrik, TCK 123 e göre Kişilerin huzur ve sükunu bozma ve yukarda belirttiğim pek çok suçu işlemişlerdir.

 

 “ KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 25. MADDESİNE İSTİNADEN DURSUN BORAN’A AİT. TAŞINMAZIN MAHKEME KARARIYLA SATIŞNIN İSTENMESİ “ başlığı ile dağıtılan bildiride, yalan beyanlarda bulunup, iftira atmışlardır. Haklı hukuk mücadelemi, huzur bozmak gibi göstermişler. Baskı kurmaya, sindirmeye çalışmışlardır.

 

Anayasanın 74. Maddesi Dilekçe hakkı: Herkese dilek ve şikayet hakkı vermiş. Bende duyarlı bir gazeteci olarak, Mahallede olan kanunsuzlukları, hak ihlallerini savcılık, polis, kaymakamlık makamlarına dilekçe ile bildirip. Haberler yaparak, Herkesin kanunlara uygun yaşamasını, kanunsuzlukların ortadan kalkmasını sağladım.

 

Dağıtılan bildirinin 1. Maddesinde, MAHALLE olan yerden kasıtlı olarak site diye bahsetmeleri, benim devlet yoluna, mahalle girişlerine konan bariyerleri 2008 de kaldırmamı. Bir suç gibi göstermeleri. 2014 senesinde 23 eve hırsız girdiğine benim sebep olduğumu,insanların huzurunu kaçırdığımı yazarak. TCK 216 Halkı düşmanlığa tahrik suçudur. Beni ve ailemi hedef göstermişlerdir.

 

Bildirinin 2. Maddesinde yazılan yönetim planı yok hükmündedir. 24.10.2000 de Belediye Meclisi Kararıyla MAHALLE olan yerin. Tapuda var denen yönetim planı hükümsüz kalmıştır. 2012 de yapılan yeni yönetim planının iptali için açtığım dava devam ediyor. Çünkü Mahallede yönetime, yönetim planına hiç ihtiyaç yoktur. Tüm hizmetler kamu kurumlarınca verilmekte. Burada bahsedilen 18 dava, yine şüphelilerin açılmasına neden olduğu ceza ve hukuk davalarıdır.

 

Bildirinin 3. Maddesinde bahsedilen toplantıda çekilen internette paylaştığımı bahsettikleri görüntüler. Anaysanın 25. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti, 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetince suç değil. Kamuoyunu bilgilendirmedir. Bu maddede yazılanlarda İFTİRA SUÇUNA GİRER. 

 

MAHALLE HAKKINDA BİLGİ.

 Bağımsız parsel üzerine kurulu 2 katlı villaların elektrik, su, doğalgaz saatleri bağımsız, bahcıvanları ayrı. Çöpleri Belediyenin toplamasına, asayişi Polisin sağlamasına, kamuya terk sokakları Bedaş ın ücretsiz aydınlatmasına ( aydınlatmak zorunda olmasına rağmen ) ben ve diğer 294 kişiden site yönetimi olarak her ay Koruma Gideri( Güvenlik parası) adı altında 1900 TL senede 14 bin TL aidat adı altında zorla para topluyorlar. Senede toplanan para 5 milyon TL civarında. Bu şüphelilerin ifadesinde görülecektir.

 

Alkent 2000 sitesi 1987 de 7 Tepe ve Çamlıca diye 2 kısımdan oluşan bir yerleşim yeri iken B.Çekmece Belediye Meclisinin 24.10.2000 gün ve 9 sayılı kararıyla MA H A L L E yapıldı.  3 Haziran 2001 Pazar yapılan seçimle bu işlem tamamlandı. Mahalle muhtarı seçildi. Böylece site yönetimi, yönetim planı, işletme projesi tüm yönleriyle hükümsüz kaldı. Yeni yönetime, yönetim planına ihtiyaç yoktur.

 

Deliller: 

 

1-   295 kişiye şüphelilerin tek tek dağıtıp suç işlediği 2 sayfalık bilidiri.

2-    Şüpheli Burak ve Orkun un B.Çekmece 7. Noterinden verdiği 14.01.2015 Trh. 01618 nolu yetki belgesi. Belgede şüpheliler Mahallede oturduğunu beyan etmişler.

3-   Mernis adresimi gösteren mahkeme tebligatı.

 

Netice ve Talep:

Yukarda arz ettiğim sebepler ve sunduğum deliller, dahilinde, RESEN görülecek nedenlerle, TCK nın ilgili maddelerince, suç işlemeyi alışkanlık haline getiren, şüphelilerin cezalandırılmasını, eylemlerine uyan maddelerce haklarında kamu davası açılmasını talep ediyorum. 23.03.2015

Kontrol Ediliyor

BURAK DALGIÇ NUMAN ALTUN

İftira atan site yönetiminin TUTUKLANMASI istendi

Ya aidat altında haraç verirsin. Yada Fetö’cü diye ihbar ederiz (!) İstanbul B.Çekmece Alkent 2000 ...

Bir Cevap Yazın