Başlangıç / Yazılarım / Aydın Ağaoğlu: Kira gibi aidat olmaz.

Aydın Ağaoğlu: Kira gibi aidat olmaz.

Tüketiciler Müracaatı Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu. Gazeteci Dursun Boran’ın. Aidat vurgunu mücadelesini, örnek bir hukuk savaşı diye yorumladı.

 9365952e9233193085702728ef0bc3faHemen her akşam, TV Ana Ana Haber ve ara bültenlerde Tüketici problemleri, haklarına dair açıklamalar yapıp. Kamuoyunu bilgilendiren, Aydın Ağaoğlu. Asgari ücretin 2 katı aidat olmaz. Bu Anayasanın 17. Maddesi ve KMK ( Kat Mülkiyeti Kanunu ) 43. Maddeyede aykırı dedi.Anayasa MADDE 17. – Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.

KMK 43 NE DİYOR ?

ÇOK MASRAFLI VE LÜKS OLANLAR: Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmıyorsa, bunlardan faydalanmak istemiyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir.

Bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.

Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmıyan kat maliki veya onun külli veya cüzi halefleri yenilik ve ilavelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilaveden faydalanma hakkını kazanırlar.

YÜZBİNLERCE AİDAT DAVASI. ADALETİ KİLİTLİYOR.

Pek çok yerde aidat kavgası, itirazlar ve adliyelerde yüzbinlerce aidat davası Adliye ve Yargıtay iş yükünü artırıyor. Bazen dikkatsiz kararlar çıkıyor dedi.

İstanbul da 2 bin ile 4 bin TL arası kira parası kadar aidat olan yer var diyen Ağaoğlu. Yüksek aidatlar yüzünden insanlar evlerini, kiraya veremiyor, satamıyor. Bu yerlerden biri Alkent 2000 Mahallesi dedi.

Sosyal Tesislerin üyelik sistemi ile işletilmesi, zarar edenlerin kapatılmasını isteyen tüketiciler. Almadığımız hizmetlerin parası ödemek istemiyoruz diyorlar. Aidatların makul seviyelere düşürülmesi isteniyor.

Resimde Aydın Ağaoğlu, Fx TV Genel Yayın Müdürü Doğan Şentürk, Gazeteci Dursun Boran ile. Tüketici Problemlerini konuşurken görülüyor.

Kontrol Ediliyor

BURAK DALGIÇ NUMAN ALTUN

İftira atan site yönetiminin TUTUKLANMASI istendi

Ya aidat altında haraç verirsin. Yada Fetö’cü diye ihbar ederiz (!) İstanbul B.Çekmece Alkent 2000 ...