Başlangıç / Yazılarım / Bilirkişi raporları mahkemeleri bağlamaz !

Bilirkişi raporları mahkemeleri bağlamaz !

  Savcı Kürşad Demir, gazeteci Dursun Boran’ın 7 bilirkişi hakkında yaptığı suç duyurusunda böyle dedi.

Gazeteci Dursun Boran, 2 Avukat, 1 Hakim, 4 mali müşavir hakkında suç duyurusu yaptı. 6 aydan 3 yıla kadar hapisleri istenen bilirkişilerin Adil Yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettikleri, taraflı raporlar ile, mahkeme ve Yargıtay tetkik hakimleri ve 18. Hukuk Dairesi başkan ve 11 üyesini yanıltıp, hukuka aykırı karar ve içtihad çıkmasına neden oldukları iddia ediliyordu.

 Bazı bilirkişiler hakkında “Bilirkişi Skandalı” başlıklı haberler çıktı. Taraflı, eksik rapor düzenleyip görevi kötüye kullanmakla suçlanan Erhan Toprak, Mehmet Taşıyan, Erdoğan Gökçe, Cemil Nur, İsmail Turan, Turan Taşkın Özer, İsmail Savaş’ın bilirkişilik görevlerine son verilmesi istendi.

Dursun Boran’ın suç duyurusunu, İstanbul Büyükçekmece İlçe Adliyesi nöbetci savcısı Yavuz Yılmaz, 2015/26046 soruşturma numarası verip işleme koydu. Dilekçeye çok sayıda B.Çekmece 2. Asliye Hukuk, 3. Asliye Hukuk, 4. Asliye ve 1 ve 2. Sulh Hukuk Mahkamelerindeki dava dosyalarına konan raporlar eklendi. Bazılarının Uyap üzerinden talebi istendi.

SAVCI İFADE ALMADAN TAKİPSİZLİK VERDİ. HUKUKİ MESELE DEDİ !

savci-kursad-b-cekSoruşturma dosyasına bakan İstanbul Büyükçekmece savcısı Kürşad Demir. Şüphelilerin ifadesini dahi almadan takipsizlik verince, HSYK ya şikayet edildi.

Yani Bilirkişiler savcıyıda yaktılar.

Savcı Demir, şüpheli bilirkişilerin verdiği raporların mahkemeleri bağlayıcı nitelikte olmadığını , kararında yazarken aidat davasında mahkemelerin dikkatsiz davrandığını, hatalı karar vermiş olabileceğini ima etti.

Gazeteci Boran, takipsizliğe itiraz etti. Savcıyı HSYK ve Adalet Bakanlığına şikayet etti.

 

İŞTE O SUÇ DUYURUSU VE SAVCININ KARARI :

BÜYÜKÇEKMECE  SAVCILIĞINA

Davacı:  Dursun Boran.  Alkent 2000 Mah. Çamlıca Bul.  Dilfeza Sk 9 Büyükçekmece- İstanbul. www.dursunboran.com

Şüpheliler:

1-  Erhan Toprak ( Bilirkişi- Muhasebeci)    B.Çekmece Adliyesi

2-  Mehmet Taşıyan ( Bilirkişi- Mali Müşavir)     “            “

3-  Erdoğan Gökçe (Bilirkişi) Acıbadem Cd Kadıköy-İstanbul. 0216..

4-   Cemil Nur (Bilirkişi Mali Müşavir ) B. Çekmece Adliyesi

5-   İsmail Turan (Bilirkişi)                     “              “ 85- 532

6-   Turan Taşkın Özer ( Bilirkişi )           “              “

7-  İsmail Savaş. ( Mali B.Kişi )

Şüphelilerin açık adresleri tarafıma verilmediğinden. Adalet Komisyonu,

Başsavcılıktandan tespit edilecektir.

Suç : TCK 257 Görevi Kötüye Kullanma. TCK 288 Adil Yargılamayı etkilemeye teşebbüs, TCK 205 Resmi belgeyi gizlemek, TCK 283 Suçluyu kayırma 

Açıklama:

1-   Şüphelilerden Erhan Toprak ve Mehmet Taşiyan. Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ‘nde görülen 2011/221 E. Aidat alacağına dair dosyada bilirkişi olarak görev yaptı. Bu dosya için hazırladıkları eksik, taraflı bilirkişi raporlarında “ yasal defter kayıtlarına göre geçikme tazminatı dahil toplam 15.198,57 TL borcum olduğunu yazarak. Mahkemeyi yanıltıp. Yanlış hüküm kurulmasına neden oldular. Zira; dava konusu yer Alkent 2000 KMK ya geçmemiş. 24.10.2000 tarih 09 sayılı Belediye Meclisi Kararıyla aynı adla MAHALLE olmuştur.( Uyap üzerinden dava dosyasından alınabilir )

Mahalle olan yerin Yönetim Planı, İşletme Projesi olmaz! Mahalle olduktan sonra site hükmü tüm yönleriyle bitmiştir.

Davacı tarafı çamlıca sitesi yönetimi Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 17.06.2010 da verdiği ekteki 2010/ 10393 E. Ve 2010/ 10830 sayılı Kararı bu kişileri yok saymıştır. Hiçbir yetkileri olmadığını hükme bağlamıştır: Birden çok parselde kurulu yerde, toplu yapı uygulamasına da geçilmemiş olduğundan Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanamaz. İtilafın çözümü genel hükümlere tabidir.

Yargıtay hükmünden anlaşıldığı üzere, gayrimenkulumun bulunduğu  ” Birden çok parsel üzerine kurulu yerde, toplu yapı uygulamasına ” geçilmediğinden, olayımızda KMK  uygulanmaz.

KMK’nın uygulanma imkanı olmayan yerde, yürürlükte olan hukuk sistemimize göre icra kurulu, yönetim kurulu, yönetici gibi sıfatlarla hareket edilerek davacı veya davalı olma ehliyetini kazanmak mümkün değildir. Yukarıda açıklamış olduğum üzere toplu yapı uygulamasına geçilmemiş olduğundan ve KMK da uygulanma imkanıda olmadığından ” İCRA KURULU YOK HÜKMÜNDEDİR.”    KEENLEM YEKÜNDÜR.

Onun için Çamlıca sitesinin aktif dava ehliyeti yoktur. Takip açma uygulanma olayımızda KMK nın uygulamanın olmadığını, davacı olduğunu iddia edenin vekili de kabul etmemektedir . Bilindiği kadarıyla Borçlar kanununda,TTK’da (Türk Ticaret Kanunu) Medeni kanunda, davacı veya davalı olma ehliyetine haiz, bir icra heyeti veya yönetici tanımı yoktur.

Bu sebeblerle şüpheli bilirkişilerin, tarafıma dava açan oluşumun kanuni dayanağı olmadığından aktif dava ehliyeti, nedeniyle davanın REDDİNE karar verilmesini talep etmesi, MAHALLE nin yönetim planının yok hükmünde olduğunu rapor etmesi gerekirdi. Şüpheliler tam aksine ekteki eksik, yanlış, yanlı bilirkişi raporlarıyla mahkeme hakimini yanlış yönlendirmişler. Suç işlemişlerdir. Bu raporlar yüzünden binlerce aile Alkent 2000 MAHALLESİ nde mağdur edilmiştir. Aidat ödemek zorunda bırakılmış. Maddi- manevi zarara uğramışlardır. Hukuka aykırı gerekçeli karar çıkmasına neden olmuşlardır.

Yanlış bilirkişi raporları yüzünden davalar TEMYİZ EDİLMİŞ. Yargıtay ve mahkemelerin iş yükü artmıştır. Zaman ve maddi kayıplar yaşanmıştır. Yanlış kararlar sebebiyle çok sayıda hukuk mahkemesi hakimleri ve Yargıtay 18. Hukuk Dairesi başkan ve üyeleri hakkında suç duyuruları yapmak zorunda kaldım. 

DAVA KONUSU YERİN ÇÖPLERİNİ BELEDİYE TOPLUYOR. GÜVENLİĞİ POLİS SAĞLIYOR.

Şüpheliler, yok hükmünde ki sözde sitenin defter kayıtlarına göre beni borçlu gösterirken. Bu harcamaların lüx, gereksiz, yetkisiz kişilerce yapıldığını yazmadılar.

Dava konusu yerin Alkent 2000 sitesi iken. 24.10.2000 tarih 09 sayılı Belediye Meclisi Kararıyla aynı adla MAHALLE olmuştur. Mahalle olan yerin Yönetim Planı, İşletme Projesi olmaz! Mahalle olduktan sonra site hükmü tüm yönleriyle bitmiştir. DEMEDİLER. Dosyada buranın mahalle olduğuna dair tüm belgeler var. Şüpheliler, her evin bağımsız parsel üzerine kurulu olduğunu, bahçıvan, elektrik, su, doğalgaz, saatlerinin ayrı. Belediyenin haftanın 3 günü çöp topladığını. Polisin 24 saat güvenlik hizmeti verdiği. Sokak aydınlatmalarının Bedaş ca ücretsiz yapıldığını/ yapılması gerektiğini. Aidat ödemeyi gerektirecek durum olmadığını görmezden geldiler.

Davacı sözde site idaresinin daha evvel hakkımda açtığı 4 icra takibi davası, Büyükçekmece 1. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından 2007/224 E. davada aşağıda ki hükümle REDDEDİLDİ. Şüpheliler aşağıda ki bu kararlarıda dikkate almadılar.

İŞTE GEREKÇELİ KARAR !

” Takip konusu alacağın ait olduğu dönem ve takibe konu davacı site yönetiminin işletme projelerinin, tarihleri dikkate alındığında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 5711 sayılı kanun ile yapılan değişiklikten sonraki hükümlerinin uygulanma yeri yoktur..

Bu durumda 634 sayılı kanunda öngörülen Kat Mülkiyeti hükümlerinin birden fazla parsel üzerinde davacı site yönetiminin kurulmuş olması nedeniyle, somut olayda uygulanma yeri yoktur.

Davacı site yönetimi birden fazla parsel üzerinde kurulduğundan (TEK PARSEL ÜZERİNE KURULMADIĞINDAN) kat mülkiyeti kanunu hükümleri uygulanamayacağından uyuşmazlığın genel hükümlere göre çözülmesi gerekir.

Davacı site yönetimi hakkında takip konusu alacak nedeniyle Kat Mülkiyeti Hükümleri uygulanamayacağından dolayısıyla davacının işletme giderleri ile ilgili kararları ve kesinleşmiş işletme projeleri İİK’ nun 68/1 Maddesi anlamında itirazın kaldırılmasınaELVERİŞLİ BELGELERDEN DEĞİLDİR.

Bu nedenle davacı tarafın dayandığı işletme projesi ve site yönetiminin ortak gider alacakları ile ilgili almış olduğu kararlar itirazın kaldırılmasına elverişli belgelerden olmadığından DAVANIN REDDİ GEREKMİŞ aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Davanın REDDİNE.

Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerine bırakılmasına ( Dosya No: 2007/224 E.) Şüpheliler bu mahkeme kararından da raporlarında bahsetmediler. Görevlilerini ihmal ettiler.

1-    Şüpheli Erdoğan Gökçe. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2010/ 1385 Esas nolu davaya uzman bilirkişi olarak site yönetimi lehine bilirkişi raporu verdi. Hem davacı tarafa yeni yönetim planı yazdı. Hem lehe rapor yazdığı sitenin 5 Şubat 2012 Pazar günü 11.00 de yapılan olağan genel kurulunda divan başkanlığı üyesi olarak, davanın avukatı Poyraz Uçkay ile yanyana göründü. Genel kurula katılanlara kendi hazırladığı yeni yönetim planından bahsetti. Konuya dair haber linki aşağıda.
http://www.haber3.com/bilirkisi-skandali-1349038h.htm#ixzz2RCDcOuqG

2-    Şüpheli İsmail Turan.  2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2010/1759 E. Aidat alacağı davasında Mehmet Taşiyan ile ortak 5 sayfalık hazırladığı bilirkişi raporunda. Yok hükmünde ki işletme projesi/ yönetim planını dayanak göstererek . Defter kayıtlarını gerekçe gösterip benin 17.741,36 TL ana para. 6.643,46 TL gecikme faizi olmak üzere toplam 24.384,82 TL borçlu olduğumu söylediler. Bu paraların nereye/ neden harcandığını sorgulamadılar. Çöp, Güvenlik vb. giderlere ortak olmam gerekmediğini söylemediler. Bu Lüx harcamaların gereksiz. Şahşiliğinden bahsetmediler.

3-  Şüpheli Turan Taşkın Özer . B.Çekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açtığım yönetimin, yönetim planının iptaline dair 2012/ 452 E. Dava için hazırladığı 16 sayfalık bilirkişi raporunda diğer şüpheliler gibi, taraflı, dosyadaki belgeleri dikkate almadan. İhtilafı çözmekten uzak beyanlarda bulunmuş. Hakimin kafasını karıştıracak gereksiz tespitler yapmıştır. 3-4 sayfa olması gereken raporu 16 sayfa tutarak, geniş çalışma intibaı uyandırırken. Raporun bir yerinde MAHALLE diğer yerinde siteden bahsetmiştir. Dava konusu yerde statü sahipleri oturuyor diyerek, Anaysanın 10. Maddesine aykırı davranmıştır.

Ayrımcılık yapmıştır. Aynı yerde Hayali İhracattan Tutuklanan . Evine 7 ayrı bankanın haciz koydurduğu insanlardan, iflas edenlerden bahsetmemiştir.. Mahallenin girişlerinde özel güvenlikle kontrol yapıldığı söyleyen Şüpheli. Mahalle girişleri kamuya terktir. Herkesin özgürce giriş çıkış yapması gereken yerde özel güvenlik değil. Kolluk kuvveti olmalıdır. Özel Güvenliğin olması gereksiz ve lüx giderdir. Anayasanın 23. Maddesi Seyahat Hürriyetine aykırıdır. Dememiştir. Kanunsuz uygulamayı masum göstermiştir. Senede 1 milyon TL güvenlik giderinden bahsetmemiştir. MAHALLE olan yerde yönetime, yöneticiye ihtiyaç olmadığını yazmamıştır. Mahallenin site gibi yönetilmesini normal göstermiştir.

4– Cemil Nur. Mali B.Kişi. 2013/ 621 E. B.Çekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi dosyasında, yukarda bahsettiğim gerçekler varken. Taraflı, yetersiz 9 sayfalık rapor vererek, mahkemeyi yanılttı. Yanlış ve % 20 icra inkar tazmitaına hükmedilmesi kararının çıkmasına neden oldu. Diğer bazı benzer dosyalardada taraflı, yanlış raporlar verip. Adaleti yanılttı.

5– İsmail Savaş. Mali B.Kişi. B.Çekmece 2. Sulh Hukuk 2014/106 E. Dosyasında taraflı, eksik, yetersiz rapor yazarak, hak ihlaline, adil yargılama hakkını ihlale sebep oldu.

6- Erhan Toprak. B.Çekmece 2. Asliye Hukuk 2011/221 E. İtirazın iptali davasında Mehmet Taşiyan ile yanlı, eksik rapor yazarak, eksik, hatalı, hukuka aykırı hüküm kurulmasına neden olmuştur.

Deliller        : Bilirkişi raporları. İlgili 2. Asliye Hukuk. 1 Sulh Hukuk, 2. Sulh Hukuk dava dosyaları.

Netice ve Talep:  Yukarda açıkladığım nedenler, sunduğum belgelerle görevlerini kötüye kullanan. Görevi İhmal suçu işleyen şüpheliler hakkında dava açılarak cezalandırılmalarını ;

Taraflı raporlar yazan. Yanlış kararlar verilmesini, ben ve binlerce insanın mağdur olmasına neden olan. Yargıtay da Temyiz, Tashihi Karar. Anayasa Mahkemesi’nde breysel dava açıp, hak aramaya bu işlemler için çok sayıda harç yatırıp. Para harcamama neden olan şüphelilerin kamu huzurunu daha fazla bozmamaları, hukuka aykırı örnek kararların çıkmasına neden olmaları için haklarında kamu davası açılmasını, bilirkişi görevlerinden el çektirilmelerini talep ediyorum. 30.07.2015

  bilirkisiler-7-kisi-suc-duyurusu-takipsizlik-1

bilirkisiler-7-kisi-suc-duyurusu-takipsizlik-2

Kontrol Ediliyor

BURAK DALGIÇ NUMAN ALTUN

İftira atan site yönetiminin TUTUKLANMASI istendi

Ya aidat altında haraç verirsin. Yada Fetö’cü diye ihbar ederiz (!) İstanbul B.Çekmece Alkent 2000 ...

Bir Cevap Yazın