Başlangıç / Yazılarım / Kadir Topbaş kanunsuzluğa el koy !

Kadir Topbaş kanunsuzluğa el koy !

İstanbul Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi’nde, CHP li belediye başkanı Hasan Akgün’ün, ayak oyunları, ihmali, kanunsuzlukları, görevi ihmal, görevi kötüye kullanmasından binlerce aile 15 senedir, milyonlarca dolar aidat ödüyor.

 
7 Tepe ( 1. Kısım) Çamlıca ( 2. Kısım ) diye 2 ayrı kısımdan kurulan Alkent 2000 sitesi. 24.10.2000 de 9 sayılı B.Çekmece Belediye Meclisi Kararıyla MAHALLE oldu. Ancak Hasan Akgün, kasıtlı olarak bazı sokakların kamuya terk işlemini yaparken/ yaptırırken. Fiiliyatta var olan, adı olan bazı sokakların kamuya terk işlemini yapmadı. İmar parseli gibi gösterdi. 
 
BARİYERLER İLE KURTARILMIŞ BÖLGE YARATILDI. HASAN AKGÜN GÖZ YUMDU. 
 
Böyle olunca, 20008’e kadar Mahallenin 7 Tepe ve Çamlıca Bulvarları girişinde devlet yolu üzerinde bariyerler, özel güvenlikler ile Mahalle, site gibi gösterildi. Senede her 2 kısımdan 12 milyon TL ( 4 milyon dolar ) aidat diye haksız para toplandı. Bu bariyerler gazeteci Dursun Boran’ın Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığına şikayeti ile kaldırıldı. Devlet yolu tecavüzden kurtuldu. 1 sene sonra Çamlıca sitesi diye bir hayali oluşum çıktı, bu defa ara sokaklara bariyerler koydu.
 
Hasan Akgün den işi bağladıklarını söyledi. Belediyeler kamuya ait cadde ve sokaklara İSİM VERİRLER gerçeği varken. Her sokağa İstanbul Büyükşehir Belediyesi standart tabela ile isim verirken. 2010 dan bu yana 5 senedir 30 civarında sokakta bariyer var. ( İşi iyi bağlamışlar ki, Hasan Akgün. Bu sokakların kamuya terkinin yapılmadığını. İmar parseli yollar olduğunu söyledi. Kaymakamlarıda bu şekilde UYUTTU ! ( İsmail Gündüz, İbrahim Yurdakul Mustafa Hulusi Arat. B.Çekmece kaymakamları)   
 
Toplu yapıya geçilmeden, geçilmesine de gerek yokken. ( siteyken Mahalle olan yer. Tekrar site olmaz )  7 Tepe ve çamlıca diye hayali site yaratıldı. 10-15 kişi 7 Tepede  apartmanlardan 2 odalı evlerden ve Villardan ayda 900 TL. Senede 6 milyon TL. 
 
Çamlıca Bulvarında, bağımsız parsellerde 2 katlı kurulan evlerden , elektrik, su, doğalgaz saatleri, bahçıvanları bağımsız, çöpleri belediyenin topladığı, güvenliği Polisin sağladığı, 112 ambulansın 24 saat hizmet verdiği, Bedaş’ın sokakları ücretsiz aydınlattığı halde ayda 2 bin TL ( asgari ücretin 2 katı)  senede 24 bin TL ev başı zorla, haciz tehditleriyle aidat diye, haraç topladılar.  
 
Bazı sözde site yöneticileri, bu paraların dolaylı/ direk CHP li B.Çekmece Belediyesinde başkan ve diğer yetkililere ayni/ nakdi yardım (!) olarak gittiğini, aksi halde, sokaklara bariyer koyamayacaklarını . Belediyenin buna göz yummayacağını söylediler. Mahalleyi site gibi gösteremeyeceklerini, evlerin değerlerinin düşeceğini iddia ettiler. 
 
TOPBAŞ VE BÜROKRATLARI DERHAL TÜM SOKAKLARIN KAMUYA TERK İŞLEMİNİ YAPIP. ZULME, MİLYON DOLARLIK AİDAT VURGUNUNA SON VERMELİ. 
 
3 Y. (Yolsuzluk, Yasaklar, Yokluklar ) ile savaşmak. Bunları bitirmek için halktan iktidar isteyen/ alan AK Partili İstanbul B.Şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Genel Sekreter Hayri Baraçlı, İmardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Erhan Gökal, İmar Müdürü Yunus Emre Küçük, Harita Müdürü Yılmaz Yıldız, Müdür Yardımcıları Huzeyfe Kır, İrfan Akça’nın  derhal. Alkent 2000 Mahallesi Çamlıca Bulvarı’nda, başta Dilfeza Sokak olmak üzere tüm cadde ve sokakların kamusal terklerini yapmaları, çete vari şekilde konan bariyerleri söküp atmaları isteniyor. 
 
Böylece insanlar ayda 2 bin TL senede 24 bin TL ( 900 dolar ) kira gibi aidat ödemekten kurtulacak. CHP li Belediye başkanı Hasan Akgün’ün sebep olduğu senede 12 milyon TL aidat toplanmayacak.
Aksi halde TCK 251 Kontrol Görevini İhmal, TCK 279 Kamu görevinin suçu bildirmemei, TCK 184 İmar Kirliliğine neden olma, TCK 257 Görevi Kötüye Kullanma gibi suçları işlediklerinden haklarında suç duyurusu yapılacak. 2 sene evvel bir mahalle sakini Kadir Topbaş, genel sekreter, zabıta ve İmar daire başkanları hakkında Alkent yüzünde suç duyurusu yaptı. Kaçak Yıkımlar yapılınca dava düştü.
MAHKEMENİN HESAPLAR ÜZERİNDE İNCEMELE YETKİSİNE BOŞUNA ENGEL OLMADILAR.
 
Geçen sene B.Çekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi Aykut Güzeltunç görülen bir aidat davasında davacıya, davalı çamlıca sitesi evrakları, karar defterleri, muhasebe kayıtları, gider dökümleri üzerinde inceleme, fotokopi çekme yetkisi verdi. 

2014/ 220 E. Sayılı davanın 23.06.2014 günü yapılan 1. Celsesinde, hakim duruşma tutanağının 6. Maddesinde şu ara kararı verdi:

Bilirkişi veya davacı taraf ( Dursun Boran) 18.07.2014 saat 11.00 de incelemeyi tamamlayamazsa, 25.07.2014 saat 11.00 de mesai saati bitimine kadar tekrar aynı belge ve defterler üzerinde inceleme yapmak, suret almak üzere yetki verimesine.

18.7.2014 de bilirkişi ile inceleme yapmaya giden Dursun Boran’a, karar defterleri vs. istediği evrakları incelemesi, fotokopiler alması engellendi. 5 mlyon TL bütçeli, çamlıca sitesi avukatı Poyraz Uçkay. Kanunlara aykırı şekilde, davacı Boran’a. Sizin inceleme yetkiniz yok. Bakamazsınız. Diyerek, ortamı gerip, hadise çıkardı. Evraklar kaçırıldı. Mahkeme emri çiğnendi. 

Bu incele yapılsaydı, Dursun Boran. Belediye’ye ne kadar, hangi maksatla para gidip gitmediğini ortaya çıkaracaktı.

Kadir Topbaş, şimdi ihaneti, rant çetesini, aidat vurgununu anladınız mı? Buna sizin ihmalinizin neden olduğunu gördünüz mü? Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki: Şuçu, ihaneti bana ihbar edin. İhanet varsa, burda Ak Parti’li başkan ve bürokratlar görevini yapmamıştır.

Alkent 2000 Mahallesi yüznden B.Çekmece Adliyesinde 300 civarında ceza, icra, hukuk, tazminat davası devam ediyor. Buna sebepde Büyükşehir’in ihmali..

Resim de kamuya terki bekleyen sokaklar görülüyor. Sokak sakinleri, AKP li Topbaş ve ekibini bu işi bir hafta içinde bitirmesini, mazeret çıkarmamasını istiyor. 

Aşağıda ki Adres ve Numaralamaya Dair Yönetmenlik Büyükşehir Yetkili diyor.

31 Temmuz 2006 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26245

YÖNETMELİK

             İçişleri Bakanlığından:

ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Gaye, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik binaların numaralandırılması ile Ulusal Adres Veri Tabanının kurulması, güncellenmesi ve yürütülmesine ilişkin hususları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

             a) Adres: Herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumu ve işlevi açısından tanımlanmasını,

             b) Adres bileşenleri: Numaralama işlemlerinde kullanılan unsurlar; posta kodları, il, ilçe, bucak, köy ve mezra isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri ile sabit tanıtım numarası ve bina numarası gibi adres verileri ile tanımlanan coğrafi konum, kişisel ve kurumsal adres bilgisine ulaşmak için gerekli olan bilgileri,

             d) Bulvar:Yerleşim yeri içindeki geniş, trafikte gidiş geliş yönleri ayrılmış caddeyi,

             e) Cadde: Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağı,

             h) Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari birimi,

             l) Posta kodu: Adresi oluşturan bileşenlerin bir kısmı ya da tamamını tanımlayacak şekilde verilen rakam ya da rakam-harf karışımından oluşan işaretleri,

             m) Sabit tanıtım numarası: Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere karşılık gelecek şekilde, standart sayısal eşdeğer olarak verilen numaraları,

             n) Site: Genellikle bir merkezden yönetilen binalar grubunu,

             o) Sokak: Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yolu,

            

             r) Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belediyeyi, büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyesini, bu alanlar dışında il özel idaresini, ifade eder.

alkent-dilfeza-net camlica-cd-tabela

Kontrol Ediliyor

BURAK DALGIÇ NUMAN ALTUN

İftira atan site yönetiminin TUTUKLANMASI istendi

Ya aidat altında haraç verirsin. Yada Fetö’cü diye ihbar ederiz (!) İstanbul B.Çekmece Alkent 2000 ...

Bir Cevap Yazın