Başlangıç / Yazılarım / Mete Duman Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Oldu

Mete Duman Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Oldu

Ankara’da ki, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi başkanı Ayşe Özçelik emekli oldu.

Yerine 13. Hukuk Dairesi üyesi Hakim Mete Duman geldi.

2010  Ocak da Yargıtay üyeliğine seçilen Duman, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gün açık olan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçildi.Sivas’lı olan, Fransızca bilen Duman, evli ve üç çocuk babası.

Yargıtay 3.Hukuk dairesi görev alanına giren davalar:

1. Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen kira tespit davaları,

2. Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen trafik olayından kaynaklanan tazminat davaları,

3. Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen İkinci, Beşinci, Altıncı, Sekizinci, Onbirinci, Onikinci, Ondördüncü, Onbeşinci, Onsekizinci ve Ondokuzuncu Hukuk Dairesi görevi dışında kalan alacak davaları,

4. Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen haksız işgal tazminatı ile ilgili davaları,

5. Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen nişan bozmadan doğan hediyelerin geri alınması ve tazminat davaları,

6. Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen kaynaklara özel ve genel sulara ilişkin davaları,

7. Trafik olaylarına dayananlar hariç haksız eylemden kaynaklanan sulh mahkemesince verilen kararları,

8. aile mahkemelerinden veya bu sıfatla, Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen (bağımsız olarak açılan) her çeşit nafaka davaları ile nafakaların kaldırılması veya artırılması davaları, nafakadan kaynaklanan itirazın iptali davaları,

9. Temyiz incelemesi Onüçüncü Hukuk Dairesince yapılmakta olan; arada geçersiz de olsa sözleşme ilişkisi bulunmayan Borçlar Kanunun 61-67.maddelerine temas eden sebepsiz zenginleşmelerden doğan uyuşmazlıklarla ilgili kararların temyiz incelemesi 23.02.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Üçüncü Hukuk Dairesince yapılacaktır.

10. Temyiz incelemesi Onüçüncü Hukuk Dairesince yapılmakta olan; birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen kararların temyiz incelemesi 23.02.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Üçüncü Hukuk Dairesince yapılacaktır.

11. Temyiz incelemesi Onbirinci Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan Kira sözleşmesinden doğan uyarlama davalarının temyiz incelemesinin 01.03.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 07.03.2008 tarih ve 6 sayılı Başkanlar Kurulu kararı ile Üçüncü Hukuk Dairesince yapılacaktır.

Ayşe ÖZÇELİK 3.H.D. Başkanı Kim ?

06.10.1951 tarihinde Kemaliye’de doğdu. İstanbul Kız Lisesini bitirdi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1974 yılında mezun oldu. İstanbul hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Özçelik; sırasıyla Muş Hâkim Yardımcılığı, Palu, Sandıklı, Çatalca, Üsküdar ve Ankara Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. 29.03.1994 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ayşe Özçelik, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 24.11.2014 tarihinde Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığı’na seçildi. Fransızca bilen Özçelik, Hakim Ali Özçelik ile evli ve bir çocuk annesi.

thumbnail_yargitay-3-huk-bs-mete-duman-dursunResimde, Star TV E. Haber ve Protokol Müdürü. İstanbul 3. Bölge Milletvekili A. Dursun Boran, Yargıtay 3. . Hukuk Dairesi Başkanı Duman ile görülüyor.

Kaynak: http://www.gazeteradikal.com/

Kontrol Ediliyor

BURAK DALGIÇ NUMAN ALTUN

İftira atan site yönetiminin TUTUKLANMASI istendi

Ya aidat altında haraç verirsin. Yada Fetö’cü diye ihbar ederiz (!) İstanbul B.Çekmece Alkent 2000 ...