Başlangıç / Yazılarım / Yargıtay savcısı Vali Vasip Şahin’i kurtardı

Yargıtay savcısı Vali Vasip Şahin’i kurtardı

Gazeteci Dursun Boran, İstanbul Valisi Vasip Şahin hakkında İstanbul Büyükçekmece Savcılığına görevi kötüye kullanmak suçunda suç duyurusu yapmıştı.

Dursun Boran’ın 2017/ 5819 soruşturma numarasıyla yaptığı suç duyurusu işleme kondu. Ancak üst düzey memur statüsünde olduğu için, ilçe adliyesi suç duyurusu dosyasını Ankara’daki Yargıtay Başsavclığına gönderdi.

 

Yargıtay 2017/ 47 Soruşturma ve 2017/32 Karar numarasıyla vali hakkında dava açmadı. Yargıtay başsavcısı Mehmet Akarca, 06.04.2017 de verdiği takipsizlik kararında, özel güvenlik izninin iptali için idare mahkemesine dava açın dedi.

 

Boran karara itiraz edecek. İşte o suç duyurusu:VALİ İSTANBUL DURSUN BORAN

 

ŞTE O SUÇ DUYURUSU:

Büyükçekmece  Savcılığına

Müşteki : Gazeteci. Dursun Boran, Alkent 2000 Mah. Ça…. Bl. Di…a Sk. Büyükçekmece- Istanbul. TC. 18… TEL:  .dursunboran.com

Şüpheliler:

1– Vasip Şahin. İstanbul Valisi. Cağaloğlu.Fatih-İstanbul. Tel: 212. 4555500

2- Valilik İl Özel Güvenlik Komisyonu’nun, Anayasa’nın 10. Maddesine aykırı olarak, 07 Ocak 2010 tarihinde Yeditepe sitesine, 27.01.2010 da Çamlıca sitesine verilen özel güvenlik izin veren tüm komisyon üyeleri

Suç : TCK 279 Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi.TCK 283 Suçluyu Kayırma.TCK 214 Suç işlemeye tahrik. TCK 251 Kontrol Görevini Yerine Getirmeme. TCK 257 Görevi kötüye kullanma.

Açıklama: 

1-   İkinci sıradaki  şüpheliler, Anayasa’nın 5 ve 10. Maddelerine aykırı olarak, Alkent 2000 Mahallesi’ ne 2005/ 276 sayılı özel güvenlik izin belgesi vererek suç işlediler. Zira tüm yolları kamuya terk olan yerde özel güvenlik olmaz. Kolluk kuvveti olur. Şüpheliler, mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğini düşünüyorlarsa, mahalleye karakol, mobese sistemi kurabilirlerdi. İzni veren zamanın valisi Muammer Güler. İçişleri Bakanı olunca, rüşvet, yolsuzluktan görevden alındı. 2010 da

2-   Şüpheli ve şüpheliler, verilen ve defalarca iptalini talep ettiğimiz, hukuka aykırı izini, iptal etmeyerek. Sebepsiz zenginleşmeye, çete vari oluşuma neden oldular. Özel güvenlik ile Mahalleye site havası veren CHP B.Çekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kontrolünde ki, 10-15 kişi insanlardan cebren, villa başı 2 bin TL senede 24 bin TL Totalda 12 milyon TL aidat adı altında para topluyorlar.

Şüpheliler, Anayasa’nın Kanun Önünde Eşitlik ilkesi olan  10. Maddesini ihlal etmiştir.  “ Herkes kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”  Diyen Anayasaya aykırı davranmıştır.  Anayasanın 5. Devletin temel amaç ve görevleri maddesi, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sağlamanın, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayan ekonomik, sosyal engelleri kaldırmanın, bunun için gerekli tedbirleri almanın devletin görevidir der. Şüphelilerin verdiği/ kaldırmadığı, bu izin, mahallede kanunsuz işler yapan, yetkisiz para toplayan kurulları cesaretlendirmiştir. Devlet eliyle KURTARILMIŞ MAHALLE, BÖLGE YARATILMIŞTIR!

BU ÖZEL GÜVENLİK YÜZÜNDEN EVİME GİDERKEN 3 DEFA SANIK OLDUM.

2014 DE VİLLAM 2 DEFA SOYULDU. 2014 DE MAHALLEDE SOYULAN TOPLAM VİLLA SAYISI 30. ZARAR TRİLYONLARCA TL.

Verilen  ö.güvenlik izni hiç  bir işe yaramıyor. 2014 de villam 2 defa soyuldu. 100 bin dolar zararım oldu. Özel güvenlik var diye, polis de devriye gezmiyor.  Güvenlik zaafı oluşuyor. İzni talep eden 16 kişi sözde yönetici 10 bin kişi adına karar veremez.İsteyen villasına güvenlik izni alır. Mahallenin kamuya terk cadde ve sokaklarında ö.güvenlik  olmaz.

CUMHURBAŞKANI R.TAYYİP ERDOĞAN, HERKES HESAP VERECEK. HERKESTEN HESAP SORULUR DİYOR.

Alkent 2000 sitesi 1987 de 7 Tepe ve Çamlıca diye 2 kısımdan oluşan bir yerleşim yeri iken B.Çekmece Belediye Meclisinin 24.10.2000 gün ve 9 sayılı kararıyla MA H A L L E yapıldı. 3 Haziran 2001 Pazar yapılan seçimle bu işlem tamamlandı. Mahalle muhtarı seçildi. Böylece site yönetimi, yönetim planı, işletme projesi tüm yönleriyle hükümsüz kaldı. Ama birileri Mahalleyi site gibi gösterip, yönetmeye çalışıyor. Şüphelilerde dolaylı buna destek veriyor. Görevi kötüye kullanma suçu işliyorlar.

Deliller : 1- Alkent 2000 Mahalle kararı.2- İBB Tüm yollar kamu malı diyen yazısı. 3- Verilen Ö.Güvenlik izni 4- Ö.G. izni iptali maili ( İçişleri Bakanları) 5- İstanbul Valiliğine gönderdiğim ÖG iptali maili.

NETİCE TALEP : Yukarda yazdığım, TCK maddelerince, şüpheliler hakkında ceza davası açılarak cezalandırılmalarını, kamu adına, kamu düzeninin korunması için talep ediyorum.

 

İLGİLİ HABERLER :

http://www.sonsayfa.com/Haberler/Guncel/2-Ozel-guvenlik-firmasina-suc-duyurusu-243003.html

 

http://m.haber3.com/ozel-guvenligin-kimlik-sormasi-tcklik-550190h.htm

 

http://www.yorungehaber.com/haber-9125-milyon_dolarlik_villarin_ozel_guvenliginde_skandal.html

 

İLGİLİ HABER :

http://www.turkhabergazetesi.com/gundem/gazeteciden-istanbul-valisine-suc-duyurusu/5312

 

Kontrol Ediliyor

18371

Avukat Ali Polat’ın Tutuklanması istendi !

Haraç gibi sözde aidatı ödemeyen gazeteciye, FETÖ ‘cü iftirası atan sözde Alkent  2000 çamlıca sitesinin ...